Avís legal.

Aquesta página web ha estat creada per l'entitat ACER (Associació per a la Conservació de l'Entorn i la Recerca) amb caràcter informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents temes i condicions.

1. TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB. El nom del domini www.acer-associacio.org està registrat a favor d'ACER amb CIF G-62583018 i domicili social a Montcada i Reixac.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA WEB. Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de l'entitat ACER. Igualment, tots els itineraris, signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS. L'entitat ACER no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.acer-associacio.org.

4. ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB. L'entitat ACER es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

5. INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS. ACER no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l'entitat ACER, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

6. TRACTAMENT DE DADES DE L'USUARI. Sense prejudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a l'entitat ACER al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.
L'entitat ACER, incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. L'entitat ACER no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l'adreça postal o a la de correu electrònic d'ACER: acer@acer-associacio.org.

 Avís legal
ACER-ASSOCIACIÓ