Jornada anual Xarxa Custòdia Territori

Dimecres 04 de novembre

L’entitat ACER ha participat a la “Jornada anual de la Xarxa de Custòdia del Territori” organitzada per la Xarxa de Custòdia del Territori amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN).
Aquesta jornada ha estat inaugurada institucionalment per la Directora General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, la senyora Marta Subirà i el President de la Xarxa, el senyor Marc Vilahur.

Durant aquesta jornada s’ha fet presentació de l’inventari d’acords de custòdia 2015, la proposta de registre d’acords i entitats i de la Presentació de les bases reguladores de les subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya 2016-2017 de la Generalitat de Catalunya.

Dins de la ronda de comunicacions, Montse López, biòloga i Cap de projectes d’ACER ha presentat la “Governança compartida al Turó de Montcada” on ha posat de manifest l’Acord de Custòdia signat amb l’empresa Lafarge propietària dels terrenys del Turó de Montcada, l’any 2014. L’entitat ACER orienta i assessora a la propietat en tot el concernent amb la gestió de la biodiversitat, conservació del medi natural, ajudes a la millora de la finca i gestió de l’ús públic. Totes aquestes actuacions són consensuades amb l’òrgan gestor del Parc Natural de la Serra de Collserola.

 
ACER-ASSOCIACIÓ