"Control d'espècies invasores al Turó"

Diumenge 18 d’octubre, activitat al Turó de Montcada.

Una desena de persones han participat a l’activitat guiada “Control d’espècies exòtiques al Turó”.

Durant el recorregut s’ha realitzat una actuació d’eliminació d’espècies invasores que produeixen impactes negatius sobre la biodiversitat natural de la zona, ja que desplacen espècies natives dels seus hàbitats.

Els participants i sota la supervisió de Montse López, biòloga i cap de projectes de l’entitat ACER, han retirat més de 200 peus d’espècies com el miraguà (Araujia sericifera), raïm de moro (Phytolacca americana) un arbust originari de l’est de Nord-amèrica; la flor de nit (Mirabilis jalapa) i el seder (Asclepias fruticosa) que és un arbust que pot arribar als dos metres d’alçada, amb flors de color groc verdós i el seu fruit és una gran beina com una bufeta amb llavors amb un gran plomall de pèls sedosos, és nativa de sud-àfrica i pot ser mortal per als ramats i les persones.

També ha explicat la presència de l’ailant (Ailanthus altíssima) què és un arbre originari del Japó, d’aquí també el seu nom vernís del Japó, que a més de la seva capacitat de reproduir-se per llavors, té una extraordinària capacitat de rebrotar d’arrel. Aquest arbre degut a la seves arrels que té i que formen una gran xarxa no té competència i altres arbres i arbustos autòctons són desplaçats. La robínia o falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) creix al costat de la font i la seva propagació és per llavor i per rebrots d’arrel.

La propagació d’aquestes espècies es degut a l’acció principalment de les persones, estassades que afavoreixen la seva propagació, algunes utilitzades per reforçar els talussos com l’ailant; altres usades en jardineria, arriben al medi natural per l'abandonament de restes vegetals en l'entorn.

 
ACER-ASSOCIACIÓ