VI Cens d'orquídies al Turó

VI Cens d'orquídies al Turó

Diumenge 24 de febrer 2019.

Una vintena de persones han participat al VI Cens d’orquídies al turó de Montcada.
L’activitat guiada per donar a conèixer la singularitat del Turó i molt especialment les orquídies; els assistents han participat en el recompte que es duu a terme cada any al Turó.
Aquest any s’han comptat més de 400 orquídies de les Mosques grosses (Himantoglossum robertianum) i una vintena de l’abellera aranyosa (Ophrys sphegodes).

L’activitat està dintre de l'acord de custòdia entre l’entitat ACER i Lafarge propietari dels terrenys del Turó amb el suport del Parc de Collserola.

 
ACER-ASSOCIACIÓ