Presentació

L'entitat

ACER és una entitat sense ànim de lucre, constituïda el 15 de maig de 2001; inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat i en el Registre d'Associacions de l'Ajun- tament de Montcada i Reixac.

 

Fins de l'associació

- Dissenyar i realitzar estudis sobre la fauna, la flora i el medi.

 

- Desenvolupar projectes que contri- bueixin a la conser- vació, la recuperació i la millora del patrimoni natural i històric.

- Divulgar els valors naturals i fomentar el respecte per l'entorn.

Activitats que realitzem

- Realització de cam- panyes de sensibilit- zació i divulgació dels valors del patrimoni natural i cultural.

- Custòdia de finques públiques i privades per a la gestió i conservació de la biodiversitat i el patrimoni.

- Disseny i realització de campanyes d'educació ambiental per a grups escolars i adults.

- Disseny i realització de monitoreig de la biodiversitat mitjançant programes de seguiment de fauna i flora.

- Actuacions de millora, restauració i conservació de la biodiversitat i el patrimoni.

- Cursos i programes de formació en matèria de gestió i conservació de la biodiversitat.

- Establiment d'aliances amb entitats públiques i/o privades.

- Implicar al màxim possible a la ciutadania en la realització de les actuacions previstes.

- Avaluar l'impacte d'infraestructures i activitats humanes que afectin a la biodiversitat i a l patrimoni i proposar solucions per evitar-ho.

Contacte

Carrer de les Aigües 1r 3a - 08110 Montcada i Reixac.

Local: carrer Viver s/n (Hotel d'entitats Can Sant Joan)

Telèfons: 629 350 221 (José) - 667 467 503 (Montse)

acer@acer-associacio.org

acermj@hotmail.com

 Avís legal
ACER-ASSOCIACIÓ